KONTAKT
ul. Wandy 11A lok.1, 03-949 Warszawa
Tel./Fax: +48 22 616-25-87
Tel.kom.: +48 737-478-509
Email: warszawa.brzezicka@komornik.pl

GODZINY OTWARCIA:

Kancelaria jest czynna w dni robocze
poniedziałki w godzinach 8.00 - 18.00
wt.- czw. w godzinach 8.00 – 16.00
piątek w godzinach 8.00 – 14.00

Komornik przyjmuje interesantów w poniedziałek
w godzinach 09.00 – 18.00

BANK
Wpłat można dokonywać w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy:
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA.
26 16001462 1823 2786 4000 0004
W tytule wpłaty należy podać sygnaturę sprawy oraz nazwę płatnika

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Maria Brzezicka.
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych:

Roman Kwieciński
e-mail: iod.warszawa.024@komornik.pl

Niniejsza witryna ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.