KONTAKT
ul. Wandy 11A lok.1, 03-949 Warszawa
Tel./Fax: +48 22 616-25-87
Email: warszawa.brzezicka@komornik.pl

Komornik przyjmuje interesantów w poniedziałek
w godzinach 09.00 – 18.00
"w inne dni kontakt telefoniczny może być ograniczony"

Wpłat można dokonywać w kasie kancelarii lub na rachunek bankowy:
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
26 16001462 1823 2786 4000 0004
W tytule wpłaty należy podać sygnaturę sprawy oraz nazwę płatnika

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Maria Brzezicka.
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych:

Roman Kwieciński
e-mail: iod.warszawa.024@komornik.pl

Niniejsza witryna ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię

Szanowni Interesanci Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Maria Brzezicka z uwagi na prewencję dotyczącą pandemii COVID-19 rekomendowaną przez Prezesa Rady Ministrów oraz zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Sprawiedliwości informuje, że z kancelarią komornika należy się kontaktować jedynie drogą e-mailową, telefoniczną bądź w formie korespondencji za pośrednictwem Poczty Polskiej. Interesanci nie będą przyjmowani w kancelarii komornika aż do odwołania.